Aktualności

Komunikaty i Ogłoszenia

Informacje dotyczące komunikatów i ogłoszeń znajdują się na stronie internetowej Instytutu w zakładkach:

Przetargi

Informacje dotyczące przetargów, zapytań ofertowych, dialogu technicznego oraz rozeznania rynku znajdują się na internetowej Instytutu w zakładce Zamówienia publiczne.

Oferta

Informacje dotyczące poniższych rodzajów usług znajdują się na stronie internetowej Instytutu w zakładce: Nasza oferta.

Kontrole

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w instytucie kontrolach i audytach oraz ich wynikach, a także zaleceniach pokontrolnych i ich realizacji.

Lp.

Organ kontrolujący

Data przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja

1.

Państwowa Inspekcja Pracy; Inspektor Pracy; Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

2016.01.19-

2016.01.21

Prawna ochrona pracy w tym bhp; przepisy dot. legalności zatrudnienia

wyjaśnienie PIMOT z dn. 2016.01.20; protokół kontroli PIP z dn. 2016.01.21; wystąpienie PIP z dn. 2016.01.22; nakaz PIP z dn. 2016.01.26; wyjaśnienie PIMOT z dn. 2016.02.24;

2.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Regionalna Instytucja Finansująca

2016.02.16-

2016.02.19

Kontrola projektu: „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”

-upoważnienie

-notatka służbowa

-informacja pokontrolna

-zmiana SIWZ

-informacja n/t wyników kontroli

3.

Prezydent m.st. Warszawy

2016.02.23

1. Przygotowanie SKP do działalności zgodnie z wymaganiami

2. Prawidłowość wykonywania badań technicznych

3. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji

Protokół kontroli

Nr 7/914/2016

4.

Narodowe Centrum badań i Rozwoju

2016.03.14-

2016.03.15

Zakres finansowy wykonania projektu: „Green fuels and human health – toxicity of engine emissins from 1 st an 2 nd generation biodiesel fuels”

-infor. do Uniw. W Kielcach o kontroli

-prot. z kontroli nr 25/3/KP/2016

5.

Prezydent m. st. Warszawy

2016.03.18-

2016.03.23

Działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców

-zawiadomienie

-informacja o kontroli

-protokół oględzin

- prot. kontr. nr 16/OSK/2016

6.

Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

2016.04.18-

2016.04.27

Realizacja projektu: „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”

-protokół oględzin

-protokół kontroli

brak:

-zawiadomienia

-pełnomocnictwo

7.

Państwowa Inspekcja Pracy; Inspektor Pracy; Okręgowy Inspektorat Pracy

2016.04.25

Prawna ochrona pracy w tym bhp; przepisy dot. legalności zatrudnienia

notatka urzędowa z kontroli PIP  z dn. 2016.04.25;  wyjaśnienie PIMOT z dn. 2016.04.25

8.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

17.06.2016

Kontrola przedsiębiorcy upoważnionego do legalizacji przyrządów pomiarowych

-protokół kontroli z 2016.12.19

9.

Inspekcja Sanitarna

20.10-31.10.2016

Kontrola w zakresie BHP

Zalecenia ustne

10.

Państwowa Inspekcja Pracy; Inspektor Pracy; Okręgowy Inspektorat Pracy

 2016.11.07-

2016.11.22

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne (zakres określony)

Kontrola nie zapowiedziana -bez dokumentów poprzedzających

- protokół kontroli PIP z dn. 2016.11.24

11.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawa

2016.11.07-

2016.11.30

Kontrola:

warunków zdrowotnych śr. pracy, obrót subst. chemicznymi, produkty biobójcze, przeciwdziałanie narkomanii

-zawiadomienie

-Decyzja z 2016.12.06

 

12.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

2016.11.10

Wniosek PIMOT do koncesji MSW

Protokół kontroli nr 1041-01/2016

13.

NCBiR 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

25.11.-28.11.2016

Kontrola projektu INNOTECH-K2/IN2/59/182901/NCBR/12 (Foboc)

Sprawa w toku

14.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

2016.12.07 –

2016.12.21

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

-zawiadomienie

- upoważnienie

- protokół kontroli nr WA266/216