Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 23 września 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 23 września 2019 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko tokarz/frezer/ślusarz został wybrany Pan Edward Ornat, zam. w Warszawie

Uzasadnienie

Pan Edward Ornat spełnił wymagania stawiane na stanowisku tokarz/frezer/ślusarz w Dziale Ewidencji i Utrzymania Majątku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat wykazał się znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Edwarda Ornat pozwoliły na jego zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.