Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 31 grudnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko inżynier badań został zatrudniony Pan Kacper Urbaczewski  zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie

Pan Kacper Urbaczewski spełnił wymagania stawiane na stanowisku inżyniera badań. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat wykazał się znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Patryka pozwoliły na jego zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.