Informacja dotycząca naboru na stanowisko specjalisty ds. ewidencji majątku

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 04 lutego 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko specjalista ds. ewidencji majątku w Dziale Ewidencji i Utrzymania Majątku została zatrudniona

1. Agnessa Radzymińska zam. Warszawa

Uzasadnienie

Pani Agnessa Radzymińska spełniła wymagania stawiane na stanowisku specjalisty ds. ewidencji majątku. Podczas rozmowy Pani Agnessa wykazała się znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności kandydatki pozwoliły na jej zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.