Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Administratora aplikacji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 12 lutego 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko administratora aplikacji został zatrudniony

Dariusz Mitas zam. Warszawa

Uzasadnienie

Pan Dariusz Mitas spełnił wymagania stawiane na stanowisku administratora aplikacji. Podczas rozmowy Pan Dariusz wykazała  się znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności kandydata pozwoliły na zatrudnienie Pana Dariusza jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.