Oganizacja

1.    Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w PIMOT są:

a)      Piony,

b)      Laboratoria,

c)       Pracownie,

d)      Zakłady,

e)      Działy,

f)        Zespoły.

2.    W strukturze PIMOT występują następujące piony:

1)    Pion Badań,

2)    Pion Rozwoju,

3)    Pion Nauki i Promocji,

4)    Pion Zarządzania i Administracji.

Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia niżej podany schemat organizacyjny: