Organizacja

1.    Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w Łukasiewicz - PIMOT są:

a)      Departamenty,

b)      Laboratoria,

c)      Pracownie,

d)      Zakłady,

e)      Działy,

f)       Zespoły.

2.    W strukturze Łukasiewicz - PIMOT występują następujące departamenty:

1)    Departament Badań,

2)    Departament Rozwoju,

3)    Departament Finansów,

4)    Departament Zarządzania i Administracji.

Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia niżej podany schemat organizacyjny:

 

Schemat organizacyjny Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji obowiązujący od 01.01.2020 r

Schemat organizacyjny Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji obowiązujący od 01.01.2020 r