Organy Instytutu

Organami Instytutu są:

  • Dyrektor
  • Rada Naukowa

Dyrektor – dr inż. Witold Luty

Rada Naukowa PIMOT 2017-2021

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż.  Antoni Szumanowski  (Politechnika Warszawska)

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher,

mgr inż. Anna Kieracińska

Sekretarz:

prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Więckowski

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia

prof. nzw. dr inż. Krzysztof Biernat

dr inż. Zbigniew Barszcz,

dr inż. Anna Matuszewska,

dr inż. Marlena Owczuk,

mgr inż. Antoni Kidawski,

mgr Jarosław Frydrych,

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz (Politechnika Poznańska),

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna (Politechnika Warszawska),

prof. dr hab. inż. Tomasz Stańczyk  (Politechnika Warszawska),

prof. dr hab. inż. Maciej Paczuski (Politechnika Warszawska filia w Płocku),

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba (Politechnika Warszawska),

mgr inż. Alfred Franke (Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych),

mgr Robert Czekaj (PKN „ORLEN” SA)

mgr inż. Adam Sikorski (Polska Grupa Motoryzacyjna),

mgr Piotr Zaremba (Electromobility Poland)

 

W ramach Rady Naukowej Instytutu działają komisje:

Komisja ds. Nauki i Rozwoju – przewodniczący – prof. nzw. dr inż. Krzysztof Biernat

Komisja ds. Ekonomicznych – przewodnicząca – mgr inż. Anna Kieracińska