Struktura własnościowa

Przemysłowy Instytut Motoryzacji jako państwowa jednostka organizacyjna jest wyodrębniony pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.

Majątek Instytutu

Instytut zajmuje teren o powierzchni ok. 80 077 m2, z budynkami o powierzchni ok. 22 566 m2, wyposażonymi w niezbędne media. Instytut jest wyposażony w aparaturę badawczą i przyrządy pomiarowe niezbędne do realizacji prac naukowo-badawczych, wdrożeniowych i rozwojowych.

Wartość majątku Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przedstawia się następująco (wg stanu na dzień: 31.12.2017 r.):

Majątek trwały

65 863 801,34

w tym:

 

1.   Wartości niematerialne i prawne

129 505,73

2.   Środki trwałe

61 013 692,21

3.   Środki trwałe w budowie

2 056 885,44

4.   Inwestycje długoterminowe - nieruchomości

2 633 717,96

Majątek obrotowy

18 087 956,83

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie PIMOT.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Danuta Kowalczyk