Komunikacja elektroniczna Zamawiającego z Wykonawcami w przypadku zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne (tzw. postępowania unijne), odbywa się z wykorzystaniem Platformy e-Usług SmartPZP.

Wszystkich Wykonawców zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na Platformie SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pimot/rejestracja
W razie problemów z rejestracją zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 22 123 7797.

Regulamin portalu e-Usług SmartPZP oraz instrukcja dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pimot/elearning

Zamówienia Publiczne

Tytuł
Dostawa doposażenia infrastruktury badawczo-pomiarowej w Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do jej obsługi, instalacja oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi
Dostawa dwóch dynamometrycznych stanowisk bezwładnościowych do badań hamulców wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do ich obsługi, instalacja oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego na potrzeby Ł-PIMOT
Dostawa komory klimatycznej przeznaczonej do współpracy ze stanowiskiem wibracyjnym MAST, z możliwością autonomicznego działania wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do jej obsługi
Dostawy paliw płynnych, w systemie bezgotówkowym za pomocą kart flotowych, do samochodów Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Dostawa doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej w Laboratorium Elektroniki i Akustyki wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, instalacja oraz instruktaż
Dostawa rejestratora danych wyposażonego w minimum 72 kanały analogowe
Dostawa 2 manekinów dzieci dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Dostawa i montaż dwóch dynamometrycznych stanowisk bezwładnościowych do badań hamulców w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Motoryzacji - 3/D/BLP/2020
Modernizacja i doposażenie rozdzielnic elektrycznych NN, SN oraz wymiana linii kablowych na terenie Łukasiewicz – PIMOT wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej
Kompleksowa realizacja przebudowy infrastruktury energetycznej Łukasiewicz – PIMOT na potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej