Dostawa 2 manekinów dzieci dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji