Dostawa rejestratora danych wyposażonego w minimum 72 kanały analogowe