Komunikacja elektroniczna Zamawiającego z Wykonawcami w przypadku zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne (tzw. postępowania unijne), odbywa się z wykorzystaniem Platformy e-Usług SmartPZP.

Wszystkich Wykonawców zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na Platformie SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pimot/rejestracja
W razie problemów z rejestracją zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 22 123 7797.

Regulamin portalu e-Usług SmartPZP oraz instrukcja dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pimot/elearning