Dostawa doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej w Laboratorium Elektroniki i Akustyki wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, instalacja oraz instruktaż

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi poniżej.

https://portal.smartpzp.pl/pimot/public/postepowanie?postepowanie=10339552